Loading images...

Měření úniku

Ve spolupráci s firmou Woodchink.cz   jsme několikrát provedli prohlídku  srubů a  roubenek termokamerou abychom našim zákazníkům ukázali nejkritičtější místa úniku tepla z objektů.

Na většině srubech jsou ta místa stejná.Jedná se jak o vodorovné spáry tak hlevně koutové spáry v rozích,prostupy stropních trámů stěnou,netěsnosti kolem oken,ale také výsušné trhliny v čelech klád.

Na roubenkách je to podobné,vodorovné spáry mezi trámy,zde velmi záleží na správném provedení a vložení tepelné izolace a jejím následném zatmelení,prostupy stropních trámů stěnou a mezírky v rohových rybinových spojích způsobené seschnutím dřeva.

 

Rozdíl mezi zatmelenou a nezatmelenou stěnou je vidět na těchto několika  obrázcích.

prachov-3 snímek 03 snimek-128 3